เข้าสู่ระบบ
| ช่วยเหลือ?
Beta
   หน้าหลัก    |    ผลิตภัณฑ์    |    ข่าวสาร    |    ความรู้    |    คู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย    |    เกี่ยวกับบริษัท   
ผลิตภัณฑ์
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
Skip Navigation Links.
 
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
ทำหน้าที่จัดการการวางแผนกำลังคน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
การวางแผนกำลังคน
ทำหน้าที่วางแผนความต้องการของจำนวนบุคคลากรในแต่ละฝ่าย/แผนก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนขององค์กร
• วางแผนจำนวนพนักงานในแต่ละตำแหน่งของแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก แต่ละสาขา
• สามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง อัตราพนักงานหรือตำแหน่งได้
• สามารถดูรายงานสถิติการเพิ่มลด พนักงานได้
• สามารถดูจำนวนพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ตามฝ่าย,แผนก,สาขาได้
การจัดการขออัตราพนักงานเพิ่ม
• การขออนุมัติรับพนักงานเพิ่ม
• ขออนุมัติพนักงานตามตำแหน่งงานว่างได้
• ขออนุมัติเพิ่มพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ หากตามที่วางแผนไว้ไม่เพียงพอ
• ขออนุมัติเพิ่มพนักงานในตำแหน่งงานใหม่ ที่ไม่มีในองค์กร
การอนุมัติเพิ่มอัตราพนักงาน
• อนุมัติพนักงานจากที่มีการขออนุมัติรับพนักงานเพิ่ม
• สามารถเรียกดูรายงานจาก Man power planning เพื่อประกอบการพิจารณาได้
• การอนุมัติมีหลายลำดับชั้น
• รายงานประวัติการขออนุมัติพนักงานเทียบกับการอนุมัติ
การสรรหาบุคคล
ทำหน้าที่จัดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน เริ่มตั้งแต่การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ การประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ และการอนุมัติการเข้าทำงาน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งงานและสอดคล้องกับการวางแผนกำลังคนขององค์กร
ประวัติผู้สมัครงาน
• การจัดการประวัติผู้สมัครงาน
• สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประวัติผู้สมัครได้
• สามารถให้ผู้สมัครเข้ามากรอกสมัครได้ด้วยตนเอง
• สามารถค้นหาประวัติผู้สมัครจาก
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน
ความสามารถ
ข้อมูลส่วนตัว เพศ อายุ ที่อยู่ ฯลฯ
• สามารถแสดงรายชื่อผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างได้
• สามารถเลือกผู้สมัครเพื่อนัดสอบหรือสัมภาษณ์ได้
สัมภาษณ์และประเมินประสิทธิภาพ
• กำหนดวันนัดสอบหรือสัมภาษณ์ได้
• รายงานตารางสอบสัมภาษณ์ สถานที่ และคนสัมภาษณ์ได้
• การสอบหรือสัมภาษณ์ 1 คนสามารถสอบได้หลายครั้ง
• กรอกผลประเมินการสอบได้
• กรอกผลประเมินการสัมภาษณ์ได้
• รายงานการผลการสอบและสัมภาษณ์
• สามารถเลือกผู้ผ่านการทดสอบได้
• กรอกผู้ผ่านการทดสอบให้เป็นพนักงาน กำหนดวันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ
Copyright  2004 - 2018  Design & Construction rights reserved.
Developed & Designed By Realtime™ Team. 
Beta  v3.0.0.50080 Build 501116.1630     
Internet Explorer 7.0 & Resolution : 1280 x 800 for best view